DESIGN.LIFE! Moravská galerie v Brně

Do 16.4.2017 vystavuji soubor 235 testovacích váziček v Uměleckoprůmyslovém muzeum v Brně. Jedná se o testy glazur více i méně povedených za poslední rok a půl. Naproti nim jsou v arkádách vystavené tři velké vázy jako výsledek tohoto snažení. Celá výstava je koncipovaná jako intervence do stálé sbírky užitého umění. Můžete si zde prohlédnou i historické kusy které mi sloužily jako studijní materiál pro další vývoj některých glazur a technik.
Vstup je zdarma.

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/designlive!-milan-pekar.aspx

Designblok

Prague Design and Fashion Week

27. – 31. 10. 2016
Výstaviště Praha Holešovice